Cykelstien ved Rytterknægten/Paludan-Müllersvej

5. september 2022 blev Finnebyens Grundejerforening orienteret om, at “Aarhus Kommune har modtaget en ansøgning fra ejerne af Paludan-Müllers Vej 10 /Rytterknægten, om dispensation fra § 10 i lokalplan nr. 853 for Bevarende lokalplan for boligområdet Finnebyen, Aarhus V.
Der søges om dispensation til at fælde et egetræ, der står i vejrabatten mod
Paludan-Müllers Vej på hjørnet ind til Rytterknægten”.
Formålet med fældningen ville være at ændre forløbet af cykelstien på stedet.

Grundejerforeningen har indsendt indsigelse i forhold til denne ansøgning.
Faktisk er det blevet til to henvendelser til Aarhus Kommune om sagen:
Indsigelse vedr. dispensation fra lokalplan 180922, som er Finnebyens Grundejerforenings ‘officielle’ indsigelse.
Om dette dokument skriver Lars Rønnov 25.9.22, at indsigelsen ikke helt kom til at se ud, som der var lagt op til i processen med den nedsatte arbejdsgruppe og dennes formulering af en indsigelse, og videre:
‘formanden “vurderede at faktuelle antagelser som at beplantning dæmper trafikstøj og direkte mindsker luftforurening som beskrevet i jeres skriv ikke er korrekte og derfor ikke vil gavne indsigelsen” og sendte derfor en indsigelse uden disse indvendinger foruden et par andre ændringer’.

Parallelt med indsendelsen af denne indsigelse har ad-hoc udvalget indsendt denne skrivelse til Aarhus Kommune:
Henvendelse om dispensation fra lokalplan 180922
Om dette dokument skriver Lars Rønnov 25.9.22:
Idet formanden [for Grundejerforeningen] ift. trafiktekniske forhold, “ikke er komfortabel med at skrive under på [ad-hoc udvalgets indsigelse]”, blev den henvendelse, som den af bestyrelsen nedsatte gruppe havde udarbejdet, i første omgang ikke fremsendt. Da gruppen immervæk var nedsat af bestyrelsen, og henvendelsen anbefalet af den ansvarlige for lokalplansdispensationen, er den sendt til Aarhus Kommune i en udgave uden formandens underskrift.