Kasserer

Kasserer
Jens Hansen, Due Odde 4.

Finnebyens Grundejerforenings konto:
Danske Bank kontonummer 9570 12982887