Finnebyen synger

Dagligstuesang fra Højskolesangbogen.

Næste dagligstuesangaften er endnu ikke datosat – men det bliver i 2024.
Og som vanligt:
Der bliver mulighed for at synge både kendte og mindre kendte sange.
Der vil være kaffe og kage.
Alle finnebyboere og alle sangstemmer – rustne som velsmurte – er velkomne.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Vi synges ved.
Venlig hilsen
Finnebyens sangbogsgruppe

Her er et par glimt fra en tidligere dagligstuesangaften (20.11.23):

Der bliver fortalt om sangene og sunget …

… og snakket over kaffen og kagen:

————————————————————————————————–

Vi fik en flot bevilling fra VELUX-FONDEN til indkøb af et sæt Højskolesangbøger.
Hvis man er medlem af grundejerforeningen, kan man låne et sæt sangbøger til en festlig/hyggelig sammenkomst – ligesom man kan leje teltet og stilladset. (Med den lille forskel, at man ikke skal betale for at låne sangbøgerne). For at låne sangbøgerne skal du kontakte Jens, Due Odde 4 eller Jesper, Arnagervej, 7.
Læs mere om baggrunden for bevillingen i Jens’ Facebook-opslag fra 19.12.22 nedenfor.

Der har været afholdt sang-aftener:
28/1-2023: Finnebyens Vinterfest, Premiereaften for “Dagligstuesang fra Højskolesangbogen”.
20/2-2023 hos Jesper og Gurli, Arnagervej 7.
22/3-2023 hos Jesper og Gurli, Arnagervej 7.
25/4-2023 hos Rie og Poul Erik, Rytterknægten 15.
19/9-2023 hos Vibeke, Østerlarsvej 7.
20/11-2023 hos Kirsten og Kjeld, Rytterknægten 19.
________________________________________________________________

Jens’ Facebook-opslag fra 19.12.22:

“Finnebyen synger!
På den årlige fejring i Finnebyen af Grundlovsdag i år fik en gruppe beboere, Birthe Steinsson, Rikke Gade, Jesper Moesbøl og Kjeld Hansen, den fremragende idé, at Finnebyens samvær skulle beriges med fællessang. I Finnebyen har vi jo altid sat musikalsk udfoldelse højt, og denne gruppe mener at kunne berige hele Finnebyen med beboernes fællessang.
Projektet fik titlen ”Dagligstuesang fra Højskolesangbogen!”
Det skulle der så indkøbes nogle eksemplarer af Højskolesangbogen til. Bestyrelsen bakkede op, og undertegnede tilbød at deltage med hensigten om at finde noget finansiering til det formål, og så synge med.
Vi søgte Velux Fonden, og i dag har vi så modtaget det glædelige tilsagn fra Velux Fonden til indkøb af et pænt antal Højskolesangbøger.
I første omgang blot denne glædelige meddelelse, der kommer snarest mere om sagen og sangene!
På gruppens vegne
Jens Erik Hansen”

_____________________________________________________________________

Som Jens skriver ovenfor: “I Finnebyen har vi jo altid sat musikalsk udfoldelse højt”.
Det har blandt andet givet sig udslag i, hvad vi har sunget i – og om – Finnebyen:
Finnebysangen – 60 års jubilæum (Kulturpalads-sangen fra 2002 med tilføjelse af en 6. strofe)
Finnebysang 1 – 50 års jubilæum
Finnebysang 2 – 50 års jubilæum
Finnebysang 3 – 50 års jubilæum
Lanterne sangene