Bestyrelsen (grundejerforeningen)

Foreningens vedtægter siger, at “på første bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer, redaktør m.v.”. Så såre det er sket, vil informationerne dukke op her på siden.

Bestyrelsesmedlem
Anders Lynggaard
Gudhjemsvej 12, 8210 Århus
E-mail: anders.lynggaard[snabel-a]hotmail.com
Tlf.: 3125 2614

Bestyrelsesmedlem
Søren Ehrenreich-Petersen
Østerlarsvej 8
E-mail: seh[snabel-a].youmail.dk
Tlf.: 4047 6668

Bestyrelsesmedlem
Aron Thorsen
Bornholmsvej 11
E-mail: aron.thorsen[snabel-a]gmail.com
Tlf.: 2690 3735

Bestyrelsesmedlem
Peter Nielsen
Svanekevej 9
Email: peter[snabel-a]pakn.dk

Bestyrelsesmedlem
Githa Cajus
Svanekevej 7
Email: githacajus[snabel-a]gmail.com

Suppleant
Mathilde Bech
Allingevej 1
Email: bechmathilde[snabel-a]gmail.com

Suppleant
Jens Hansen
Due Odde 4
Email: hansen[snabel-a]finnebyen.dk
Tlf.: 4087 5456

____________________________________

Revisor: [Referatet fra seneste generalforsamling siger: “Birthe stiller op som revisor, såfremt hun ikke bliver kasserer”. Men nu blev hun jo – se nedenfor – kasserer, så revisorsuppleanten (Benjamin?) må vel træde ind som revisor].
Revisorsuppleant: [Formodentlig har foreningen p.t. ingen revisor-suppleant. Skulle det vise sig at være et voldsomt stort problem, må bestyrelsen vel tage de nødvendige midler i brug for at få én: terningekast, moderat fysisk pres, bestikkelse eller en ekstraordinær generalforsamling].

Kasserer* og hoved-finnepost-uddeler
Birthe Steinson
Finnedalsvej 2, 8210 Aarhus V
E-mail: birthe[snabel-a]steinson.com
Tlf.: 2694 6881
* Referatet siger om valg af kasserer, at Birthe ikke stiller op “medmindre vi ikke kan finde en bedre kasserer eller bank”. Web-redaktøren har begået det lille kup at skynde sig at konstatere, at vi ikke kan finde en bedre kasserer (!) og derfor udlægge referatet sådan, at vi beholder den kasserer, vi har.
[Retfærdigvis skal det siges, at Birthe gjorde opmærksom på noget med et gebyr, banken kræver for at huse grundejerforeningens konto. Men så længe ingen har fundet frem til en bedre bank med lavere/intet gebyr, så har vi stadig vores fremragende kasserer ! :) ]