Bestyrelsen (grundejerforeningen)

Formand
Aron, Bornholmsvej 11

Næstformand og Finnepost-redaktør
Mathilde, Allingevej 1

Kasserer
Jens, Due Odde 4

Bestyrelsesmedlem
Ditte, Gudhjemsvej 4

Bestyrelsesmedlem
Peter, Neksøvej 3

Bestyrelsesmedlem
Timo, Neksøvej 12

Suppleant
Marie, Neksøvej 7

Suppleant
Jens, Due Odde 4

Revisor
Birthe, Finnedalsvej 2

Bestyrelsen kan kontaktes på denne mail-adresse: bestyrelse@finnebyen.dk
(mails videresendes til bestyrelsens medlemmer samt til ‘postmesteren’ på finnebyen.dk (Kjeld))

____________________________________