Bestyrelsen (grundejerforeningen) m.fl.

Grundejerforeningens bestyrelse består af:
Birk Mølgaard, Svanekevej 6 (forperson)
Kjeld Hansen, Rytterknægten 19 (næst-forperson)
Niels Cajus, Svanekevej 7 (kasserer)
Ane Fuglsbjerg Stephensen, Arnagervej 2
Arne Tannebek, Due Odde 5

Suppleanter:
Kirsten Elley, Due Odde 3
Marie Langy Jensen, Finnedalsvej 4
Pernille Bøttcher, Arnagervej 5

Bestyrelsen kan kontaktes på denne mail-adresse: bestyrelse@finnebyen.dk
(mails videresendes til bestyrelsens medlemmer inkl. suppleanter – men ikke revisor og revisorsuppleant)

Revisor: Finn Kolling, Rytterknægten 25
Revisorsuppleant: Jesper Moesbøl, Arnagervej 7

Ansvarlige for ting, medlemmer kan låne/leje:
Stilladsansvarlig: Poul Kragelund, Østerlarsvej 17
Teltansvarlig: Benjamin Sibbesen, Østerlarsvej 9
Højskolesangbogsansvarlige: Jens Hansen, Due Odde 4 og Jesper Moesbøl, Arnagervej 7

Finnepost-redaktør: Mathilde Bech, Allingevej 1
Webmaster: Kjeld Hansen, Rytterknægten 19

 

________