Bestyrelsen (grundejerforeningen)

Formand
Peter Drejer, Neksøvej 3

Næstformand
Ditte Chemnitz, Gudhjemsvej 4

Kasserer
Jens Erik Hansen, Due Odde 4

Finnepost-redaktør
Mathilde Bech, Allingevej 1

Bestyrelsesmedlem
Benjamin Sibbesen, Østerlarsvej 9

Bestyrelsesmedlem
Poul Kragelund, Østerlarsvej 17

Suppleant
Steen Dongo, Rytterknægten 17

Suppleant
Jens Erik Hansen, Due Odde 4

Revisor
Birthe Steinson, Finnedalsvej 2

Revisorsuppleant
Inge-Maj Ahlgren, Gudhjemsvej 7

Webmaster
Kjeld Hansen, Rytterknægten 19

Bestyrelsen kan kontaktes på denne mail-adresse: bestyrelse@finnebyen.dk
(mails videresendes til bestyrelsens medlemmer inkl. suppleanter – men ikke revisor og revisorsuppleant – samt til ‘postmesteren’ på finnebyen.dk (Kjeld))

________