Bestyrelsen (grundejerforeningen) m.fl.


12.6.23 – 15.10.23:
Formand + grejbank-ansvarlig: Benjamin Sibbesen, Østerlarsvej 9
Næstformand + stilladsansvarlig: Poul Kragelund, Østerlarsvej 17
Kasserer: Peter Drejer, Neksøvej 3
Finnepost-redaktør: Mathilde Bech, Allingevej 1
Aktivitetsansvarlig: Ditte Chemnitz, Gudhjemsvej 4
Suppleant: Jens Erik Hansen, Due Odde 4
Suppleant: Steen Dongo, Rytterknægten 17

16.10.23 – næste generalforsamling:
Forkvinde: Ditte Chemnitz, Gudhjemsvej 4
Næstforkvinde + Finnepost-redaktør: Mathilde Bech, Allingevej 1
Kasserer: Peter Drejer, Neksøvej 3
Grejbank-ansvarlig: Benjamin Sibbesen, Østerlarsvej 9
Stilladsansvarlig: Poul Kragelund, Østerlarsvej 17
Suppleant: Jens Erik Hansen, Due Odde 4
Suppleant: Steen Dongo, Rytterknægten 17

Revisor
Birthe Steinson, Finnedalsvej 2

Revisorsuppleant
Inge-Maj Ahlgren, Gudhjemsvej 7

Webmaster
Kjeld Hansen, Rytterknægten 19

Bestyrelsen kan kontaktes på denne mail-adresse: bestyrelse@finnebyen.dk
(mails videresendes til bestyrelsens medlemmer inkl. suppleanter – men ikke revisor og revisorsuppleant – samt til ‘postmesteren’ på finnebyen.dk (Kjeld))

________