Lokalplan

Den bevarende lokalplan blev vedtaget februar 2012, og kan ses HER.

Lokalplan for finnebyen – forløbet 2009-2010
Gennemgang af lokalplansforløbet i 2009 og 2010 – altså fra lige før lokalplansudkastet kom i høring og til april 2010 – udarbejdet af Ole Skou. Den kronologiske gennemgang rummer den information, der er udgået fra bestyrelsen/repræsentanterne til Finnebyens beboere, hovedsageligt i Finneposten, men også i formandens beretning ved generalforsamlingen.

Kompromisforslag
Brev til Aarhus Kommune, januar 2010

Bemærk, at teksten nedenfor er skrevet i 2009 og derfor nævner i fremtidsform, hvad der vil ske f.eks. på en generalforsamling i 2009.

Arbejdsgruppens høringssvar (“Når du strammer garnet …”)
Efter kommunens orienterende beboermøde 10. marts 2009 om forslaget til bevarende lokalplan for Finnebyen, blev der på det efterfølgende beboermøde nedsat en lille arbejdsgruppe. Den havde som opgave at udforme et høringssvar, der tog udgangspunkt i et ønske om at få en mindre detaljeret lokalplan. Dette høringssvar kan læses HER – og det vil blive fremlagt på generalforsamlingen 24. marts 2009. Det er muligt for beboerne at være medunderskrivere på dette høringssvar – enten på generalforsamlingen 24. marts 2009 eller hos Arne Tannebek, Due Odde 5 eller Jesper Moesbøl, Arnagervej 7.

Lokalplansudvalgets høringssvar
Lokalplansudvalget, som blev nedsat af generalforsamlingen i 2007, har færdiggjort sit arbejde med et høringssvar som kan læses HER – og det vil blive fremlagt på generalforsamlingen 24. marts 2009.

Dette høringssvar blev endvidere fremlagt på mødet for beboerne 10. marts 2009 (efter mødet med kommunen).

Det er muligt for beboerne at være medunderskrivere på dette høringssvar – enten på generalforsamlingen 24. marts 2009 eller hos Ole Skou, Østerlarsvej 7. Hvis man kan tilslutte sig lokalplansudvalgets indsigelser, men derudover ønsker at gøre indsigelser mod punkter, som udvalget ikke gør indsigelser imod, kan man i det brev, hvor man sender sine egne indsigelser, referere til lokalplansudvalgets brev.

Høringssvar fra Finnebyen:

Høringssvar fra arbejdsgruppen nedsat 10. marts 2009

Høringssvar fra lokalplansudvalget

Dokumenter fra Aarhus Kommune:

Offentlig fremlæggelse af lokalplanen
(pdf-format; 40 KB)

Forslag til bevarende lokalplan for Finnebyen (pdf-format; 5,4 MB)
(Dette er en stor fil. Et godt råd: hent dokumentet ned på din computer og åbn det der – frem for at åbne det via nettet).

Bilag:

Beboergruppens bemærkninger
(pdf-format; 204 KB)

Kommentarer til beboergruppens bemærkninger (pdf-format; 32 KB)

Oprindelige servitutbestemmelser – eksempel (pdf-format; 94 KB)

Byrådsmødet 4. februar 2009:

Dagsorden til byrådsmødet

Punkt 14 på byrådsmødet

Referat af mødet