Aktuelle arrangementer

 

Søndag 20/10-19: Æblemosteri på børnehavens P-plads kl. 10 – 14.

Søndag 10/11-19: Lanterneoptog.
Mortens aften i forsamlingshuset kl. 19. Vi mødes som sædvanlig i forsamlingshuset og spise lækker and og hygger. Medbring service og drikkevarer til eget brug. Det koster 60 kr. for voksne, 30 kr. for børn og 90 kr. for gæster. Tilmelding på Mobile Pay 72690975 (Gitte Cajus) senest 6/11. Anfør: antal voksne, børn og gæster.

Lørdag 25/1-20: Vinterfest.
Vanen tro holder vi vinterfest i forsamlingshuset. Medbring mad og drikke og service til eget brug.

Søndag 23/2-20: Fastelavns-fejring (hvis nogen vil stå for arrangementet, bakker foreningen op økonomisk som altid).