Aktuelle arrangementer

Information om de enkelte arrangementer vil dukke op her på siden og i Finneposten.

Lørdag d. 29/1 skulle vi traditionen tro have afholdt vores årlige vinterfest.
Den måtte desværre aflyses på grund af covid-19.