Vedtægter og medlemskab

Vedtægter

Gældende vedtægter.

Medlemskab

Gennem medlemskabet får man adgang til en række fordele, f.eks.:

  • gratis Finneby-email-adresse (f.eks. olsen@finnebyen.dk)
  • Finneposten
  • adgang til at leje fællestelt
  • adgang til at leje rullestillads
  • sommerfest
  • vinterfest
  • fastelavnsfest for børnene

Desuden varetager bestyrelsen beboernes interesser i det omfang, det er muligt.

Der afholdes generalforsamling hvert år i marts/april måned.
Kontingentet pr. 2024 er 300 kr (150 kr for pensionister) pr. husstand pr. år.