Servitutter

Aflyste deklarationer (tilbagekøbsklausul)

Da Finnebyen blev bygget, blev der tinglyst to servitutter:

– kommunen kunne kræve, at finnehusene blev nedrevet, hvis de ikke blev ordentligt vedligeholdt, eller ‘i alle tilfælde’, hvis de efter 40 år ‘ikke tilfredsstillede de minimumskrav, der må stilles til boliger’

– kommunen var berettiget til – med mindst et års varsel – i april måned 1988 at overtage finnehusene og de grunde, de var bygget på. Overtagelsen skulle ske ‘for den sum, der ved salget fra kommunen er blevet forudsat som prisen for selve grunden, nemlig 2.500 kr., med tillæg af bygningens værdi. Denne værdi fastsættes af 3 mænd, udmeldte af civilretten for Aarhus købstad’. Heldigvis nåede det aldrig til, at de ‘3 mænd, udmeldte af civilretten for Aarhus købstad’ skulle spadsere rundt og fastsætte værdien af finnehusene før en kommunal overtagelse. Som beskrevet i bogen ‘Finnebrædder og fællesskab’ og i afsnittet om Finnebyens historie her på hjemmesiden kunne finnebyboerne i 1974 efter en sej kamp overtage deres huse som ejerboliger på ejet grund.

Dokumentation for de aflyste deklarationer (for Rytterknægten 21) har Lars Rønnov venligt tilvejebragt HER.