Grundejerforeningen

Grundejerforeningen har eksisteret siden 1948.

Grundejerforeningen udgiver Finneposten, hvor alle beboere i området kan komme med indlæg, står for forskellige arrangementer i årets løb og varetager i videst muligt omfang beboernes interesser.

Det er også Grundejerforeningen, der har etableret denne Internet hjemmeside.