Plantegninger og plancher

1) Disse tegninger og tekstdokumenter har Lars Rønnov fremskaffet og scannet:

Tegninger og tekstdokumenter

2) Følgende tegninger af finnehuse og situationsplaner over henholdsvis Finnebyen og Skejby Sygehus har Pirkko Faaborg fremskaffet – og Lars Rønnov har scannet dem:

Finnebysitplan er situationsplanen over Finnebyen som sådan, dateret 1946.

3 samlinger på op til 8-9 A3-sider (men de kan nemt printes ud som A4), nemlig om de tre finnehustyper; her er både plan, facader, monteringsplaner o.m.a.:

(Angiveligt er hele Finnebyen Ditte 2, men der er vist afvigelser).

Finnehusprospekt er et prospekt, der fortæller lidt om husene og viser typerne.

Finnehusprofiler er profiler til diverse, gelænder, balustre o.l. til kældertrappe o.l.

Plancherne/tegningerne er scannet i 300 dpi – det er en balance mellem finkornethed kontra antal mb.
Der er flere dokumenter, hvoraf en del rummer flere ark, alt i A3.

Pirkko Maija Helena Aarnio-Faaborg har hele bunken af originaltegninger fra erhvervsarkivet i Finland … på papir.