Forsamlingshuset

Grundejerforeningen afholder ofte arrangementer i forsamlingshuset på Bornholmsvej 1.
I de tilfælde lejes forsamlingshuset af Foreningen Folkedansen af 1945, som ejer forsamlingshuset. Grundejerforeningen har IKKE noget at gøre med selve udlejningen.

Udlejning af Finnebyens forsamlingshus administreres af Sheila Maj Nielsen, som kan kontaktes inden for telefontid tirsdag og torsdag mellem kl. 9-10 på tlf. 61 73 16 95 – eller ved SMS på samme nummer.
Der er telefonsvarer på nummeret, hvor der kan lægges en besked, og SMS´er besvares løbende indenfor 2 dage.

Forsamlingshuset i dag:

Selvbyg

Finnebyboerne byggede selv forsamlingshuset i 1951. Det var en 97 kvm. stor, tidligere tysk barak fra Aalborg Vandflyveplads. Materialerne til barakken blev transporteret til Aarhus lørdag den 17. marts 1951 af en beboer i Finnebyen, vognmand Chresten Sørensen.

Praktisk taget alt arbejdet blev lavet som frivilligt arbejde af finnebyboerne selv.
Det var en kæmpe indsats, der blev betragtet med velvilje og beundring af presse og politikere.

Forsamlingshuset holdt rejsegilde 7. juli 1951 og blev indviet 1. december 1951.