Forsamlingshuset

BEMÆRK:
Forsamlingshuset er ejet og drives af foreningen ”Folkedansen1945”.

Finnebyens Grundejerforening har derfor intet med udlejning af forsamlingshuset at gøre, og kan ikke hjælpe med leje og kontakt til forsamlingshuset. 

Forsamlingshuset i dag:

Selvbyg

Finnebyboerne byggede selv forsamlingshuset i 1951. Det var en 97 kvm. stor, tidligere tysk barak fra Aalborg Vandflyveplads. Materialerne til barakken blev transporteret til Aarhus lørdag den 17. marts 1951 af en beboer i Finnebyen, vognmand Chresten Sørensen.

Praktisk taget alt arbejdet blev lavet som frivilligt arbejde af finnebyboerne selv.
Det var en kæmpe indsats, der blev betragtet med velvilje og beundring af presse og politikere.

Forsamlingshuset holdt rejsegilde 7. juli 1951 og blev indviet 1. december 1951.