Forsamlingshuset

Forsamlingshuset på Bornholmsvej 1 ejes af Foreningen Folkedansen af 1945.

Udlejning af Finnebyens forsamlingshus administreres af Sheila Maj Nielsen.
Telefontid hverdage mellem kl. 12 – 17 på tlf 61 73 16 95.

Forsamlingshuset i dag:

Selvbyg

Finnebyboerne byggede selv forsamlingshuset i 1951. Det var en 97 kvm. stor, tidligere tysk barak fra Aalborg Vandflyveplads. Materialerne til barakken blev transporteret til Aarhus lørdag den 17. marts 1951 af en beboer i Finnebyen, vognmand Chresten Sørensen.

Praktisk taget alt arbejdet blev lavet som frivilligt arbejde af finnebyboerne selv.
Det var en kæmpe indsats, der blev betragtet med velvilje og beundring af presse og politikere.

Forsamlingshuset holdt rejsegilde 7. juli 1951 og blev indviet 1. december 1951.