Email-adresse

Gratis email-adresse
Medlemmer af grundejerforeningen i Finnebyen kan få oprettet en gratis Finneby-email-adresse.
Du kan beholde email-adressen, så længe din husstand er medlem af foreningen.
Hvis du skal kunne bruge email hjemmefra, skal du – ud over email-adressen – have en internet-opkobling, som du selv skal sørge for.

Giv besked til Kjeld Hansen, Rytterknægten 19, hvis du er medlem og gerne vil have oprettet en email-adresse.
Det nemmeste vil være, hvis du kan sende en email til: kjeldhansen@finnebyen.dk
Det næstnemmeste vil være, hvis du kommer forbi Rytterknægten 19 med en seddel, hvor du skriver den email-adresse, du gerne vil have.

Email med navn eller adresse
Email-adresse kan være f.eks. <navn>@finnebyen.dk, <adresse>@finnebyen.dk eller <tekst>@finnebyen.dk
f.eks. KjeldHansen@finnebyen.dk, JensJensen@finnebyen.dk, Gudhjemsvej12@finnebyen.dk eller havestuen@finnebyen.dk
Man skal vælge en mailadresse uden nationale tegn (f.eks. æ, ø og å) og uden mellemrum.

Flere postkasser pr. husstand
Vi kan inden for grundejerforeningens abonnement og til samme pris oprette flere postkasser pr. husstand.
De enkelte familiemedlemmer kan således have hver sin finneby-email-postkasse.
Vi vil dog bede jer om kun at få oprettet de postkasser, I faktisk regner med at bruge, da der er lidt arbejde forbundet med selve oprettelsen.

Alias
En anden mulighed er, at få posthusadministratoren til at oprette et alias. Det vil sige en email-adresse, der sender til samme postkasse som en anden email-adresse.
F.eks. kan opsætningen laves, så email til bornholmsvej14@finnebyen.dk sendes til samme postkasse som email til JensJensen@finnebyen.dk (Bornholmsvej 14 og Jens Jensen findes ikke i Finnebyen :)).
Flere medlemmer i en husstand kan altså vælge mellem at have én fælles postkasse med flere email-adresser (ved hjælp af alias) eller flere separate postkasser.
Igen vil vi bede jer om kun at få oprettet de alias’er, I faktisk regner med at bruge, da der er lidt arbejde forbundet med selve oprettelsen.

Opsætning af email-program
Når du kender email-adresse og password, kan du sætte dit email-program op til at hente post fra Finnebyens posthus hos grundejerforeningens internet-udbyder (Wannafind). Du skal bruge oplysningerne herunder.
For at kunne sende post, skal du bruge oplysninger fra din egen internet-udbyder (om SMTP-server).
Selve opsætningen af email-programmet på din egen computer må du selv klare – eller få nogen til at hjælpe med.

3 måder at læse email på
Du kan læse din finnebymail på en af tre måder:

  1. Via et mailprogram der kobler op til finneby-postkassen
  2. Via webmail, som kan benyttes fra enhver Internet browser på enhver computer
  3. Ved at få finneby-email videresendt til en anden postkasse, du tømmer oftere (f.eks. postkassen på arbejdspladsen)

1. Opkobling via mailprogram (f.eks. MS Outlook eller Outlook Express)
Her tilgår du din postkasse fra et mailprogram på din egen computer.
Dit mailprogram henter de enkelte emails fra posthuset til din egen computer.
Du skal være opmærksom på, at:
indgående mail (POP3) skal sættes til POP3-serveren: mail.finnebyen.dk
udgående mail (SMTP) skal sættes til din egen udbyders SMTP-server

2. Brug af webmail
Her tilgår du din postkasse fra en vilkårlig computer via hjemmesiden: webmail.wannafind.dk
Du logger ind med email-adresse og password.
I webmail-programmet kan du både læse og sende email.
Du kan f.eks. bruge webmail, når du er på ferie eller fra din arbejdsplads.
Du vil dog kun kunne læse de emails, der ikke – via et emailprogram – er hentet over på din egen computer.

3. Videresendelse af al mail til en anden postkasse
Her får du din finneby-email sendt videre til en anden postkasse.
Videresendelse styres gennem opsætningen i “postmesterens” administratorprogram.
Du kan så f.eks. opgive din finneby-email-adresse i private sammenhænge – og alligevel læse indkommet email i mailprogrammet på din arbejdsplads.
Fordelene kan altså være:

  • du bliver gjort opmærksom på indkommen finneby-email i en postkasse, du alligevel åbner regelmæssigt
  • du kan bruge din finneby-email-adresse i private sammenhænge
  • du kan bruge samme email-adresse (nemlig finneby-email-adressen), selv om du skifter arbejde
  • du kan undlade at konfigurere dit email-program i forhold til finneby-email-adressen.

De enkelte emails bliver liggende i posthuset, efter at de er videresendt, og de kan således læses via webmail. Ligeledes kan de slettes via webmail.

Ændring af password
Giv besked til postmesteren (kjeldhansen@finnebyen.dk), hvis du vil have ændret dit password.

Økonomien for grundejerforeningen
Grundejerforeningen har to årlige udgifter til internet:

  • Domænenavnet finnebyen.dk: 75 kr/år (DK Hostmaster afgift)
  • Plads på finnebyen.dk – inkl. ret til at oprette mailboxe: ca. 900 kr/år

For medlemmerne er email-adressen gratis – hvis man har betalt kontingent til grundejerforeningen.

Øvrige betingelser
Som bruger af Wannafind’s mailhotel, skal man overholde udbyderens almindelige betingelser.
Det omfatter blandt andet, at man forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Ved misbrug af abonnementet, herunder ved uetisk opførsel på nettet, kan postkassen blive spærret. Spam (fremsendelse af (reklame)mail i strid med markedsføringsloven) anses for misbrug af abonnementet.

Hvis en Finneby-email-postkasse bliver brugt i strid med betingelserne, forbeholder grundejerforeningen sig ligeledes ret til at lukke postkassen – og afvise igen at oprette en postkasse til det pågældende medlem af foreningen.

Desuden skal man være indforstået med, at Finnebyens posthus-administratorer (Kjeld, Rytterknægten 19 og Helle og Flemming, Østerlarsvej 10) teknisk set har adgang til passwords for de enkelte postkasser. Disse passwords bliver behandlet fortroligt og bliver kun udleveret til postkassens indehaver, hvis passwordet er bortkommet eller glemt.

Teknisk set kunne posthus-administratorerne skaffe sig adgang til de enkelte postkasser via webmail.
Dette er principielt set et argument for at fjerne emails fra posthuset, enten ved at hente emails over i sit mailprogram – eller ved at slette dem via webmail.
I realiteten er der dog ingen posthus-administrator, der sidder og læser andres email.