Hvad er Finnebyen?

Nederst på denne side er der links til nogle film om Finnebyen.

Store Finneby og Lille Finneby er delt af Hasle Ringvej, men er på trods af dét bevaret som en enhed. Finnebyen er en oase i en stor by – et lille smørhul med et helt unikt miljø.

Historien

I 1945 efter krigen manglede Aarhus ca. 1100 boliger. I 1947 til 1948 rejstes Finnebyen, i alt 122 finske træhuse på hver 56 kvadratmeter, nogle med fuld og andre med halv kælder.
Husene blev indkøbt af kommunen, med salg for øje.
Den oprindelige pris var 27.000 kr med 1.200 kr i udbetaling, grunden kostede 2.500 kr.

Oprindelig havde husene en af 4 farver: rød, blå, gul eller grøn.

I starten havde Finnebyen både en brugs (med kolonialbutik, slagter og mejeriudsalg), et bibliotek og en børnehave. Af disse er kun børnehaven tilbage. Brugsen bruges nu af foreningen ‘Brugsforeningen 8210‘, og biblioteket er blevet til beboelse.

For at forhindre at kvarteret endte som slum med dårligt vedligeholdte eller direkte rådne huse, var der lavet en klausul, hvorefter kommunen kunne købe husene og grundene tilbage efter 40 år, altså i 1988. Grundene skulle købes tilbage til den oprindelige pris, og huset til en vurderet pris. Det viste sig imidlertid hurtigt, at de som købte hus i Finnebyen var gode og omhyggelige med husene, og i 1973 begyndte grundejerforeningen at arbejde målrettet for at få fjernet tilbagekøbsklausulen. Efter lange og seje forhandlinger lykkedes det: i 1974 vedtog byrådet at slette tilbagekøbsklausulen.

Forsamlingshuset på Bornholmsvej 1 blev bygget i 1951 af Finnebyens beboere.

Huset var en tidligere barak fra krigens tid, som blev afhentet i Ålborg af en vognmand, der selv boede i Finnebyen.

Blandt aktiviteterne var søndagsskole, danseskole, gymnastik, fester, foredrag og film. Men foreningslivet døde ud, og i 1958 trådte forsamlingshuset i likvidation og blev overtaget først af grundejerforeningen Katrinebjerg og senere – i 1974 – af foreningen Folkedansen af 1945. Huset kan stadig lejes til fester og arrangementer og er således stadig ramme om en del af Finnebyens sociale liv, bl.a. grundejerforeningens fester, generalforsamling og lignende.

Biblioteket
Biblioteket på Hammer Odde 2 åbnede 21. september 1948 som “Udlånsstationen Charlottehøj”.

Det fungerede som bibliotek frem til 1991, hvor bygningen blev købt af firmaet LME.

I dag er huset en privat bolig.

Brugsforeningen
Brugsforeningen, Rytterknægten 1 åbnede 19. marts 1948.

Der var kælder under hele huset, som kun fik plads til små baglokaler i stueplan. Bygningen kom til at rumme 3 butikker: kolonialbutik, slagterbutik og mejeriudsalg.

Brugsforeningen fungerede indtil 1975.

Bygningen blev senere solgt til Aarhus Kommune, der indrettede lokaler til områdets børne- og ungdomsorganisationer (DUI, spejdere m.v.), og det blev kendt som ‘Spejderhytten’. Nu er huset ramme om foreningen ‘Brugsforeningen 8210‘.

Børnehaven Charlottehøj
Brugsen og biblioteket er væk – men børnehaven på Bornholmsvej 9 er sprællevende.

Børnehaven Charlottehøj åbnede 29. september 1947 som blot nr. 2 kommunale børnehave i Århus. (Den første kommunalt drevne børnehave var blevet oprettet et halvt år tidligere i det såkaldte Tøndergadekompleks).

Bygningen nåede at fejre 50 års fødselsdag. Den stod indtil 1998, hvor den blev nedrevet og en ny børnehave blev opført på stedet.

Også den nye børnehave har plads til ca. 40 børn fra Finnebyen og omliggende områder.

________________________________________________

Film om Finnebyen

Til 75-års-jubilæums-udstillingen i Rådhushallen lavede Steen Dongo, Rytterknægten 17 denne film om Finnebyens historie:
Finnebyens historie
I filmen indgår (dele af) to ældre film:
Filmen om Finnebyen – lavet af beboerne i 1952
Boligforsorgens Aarhus-film fra 1948 (forkortet)

Til udstillingen lavede Steen også disse to film:
Livet i Finnehusene
Puutalo_Oy

Her er en lille håndholdt film fra opstillingen i Rådhushallen, hvor man kan få et indtryk af, hvordan udstillingen tog sig ud:
Opstilling