Grundejerforeningen

Grundejerforeningen har eksisteret siden 1948.

Grundejerforeningen udgiver Finneposten, hvor alle beboere i området kan komme med indlæg.

Det er også Grundejerforeningen, der har etableret denne Internet hjemmeside.

Gennem medlemskabet får man adgang til en række fordele, f.eks.:

Desuden varetager bestyrelsen beboernes interesser i det omfang, det er muligt.
Der afholdes generalforsamling hvert år i marts/april måned. Kontingentet pr 2015 er 300 kr (150 kr for pensionister) pr. husstand pr. år. Kontingentet kan indbetales til kontoen i Sparekassen Kronjylland: 6180 – 0008130302, eller direkte til kassereren på
Finnedalsvej 2.

Grundejerforeningens vedtægter

Grundejerforeningens vedtægter findes her i forskellige formater: