Medlemskab

Gennem medlemskabet får man adgang til en række fordele, f.eks.:

  • gratis Finneby-email-adresse (f.eks. olsen@finnebyen.dk)
  • Finneposten
  • sommerfest
  • vinterfest
  • fastelavnsfest for børnene

Desuden varetager bestyrelsen beboernes interesser i det omfang, det er muligt.

Der afholdes generalforsamling hvert år i marts/april måned. Kontingentet pr 2019 er 300 kr (150 kr for pensionister) pr. husstand pr. år. Kontingentet kan indbetales til kontoen i Sparekassen Kronjylland: 6180 – 0008130302, eller direkte til kassereren på
Finnedalsvej 2.